CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kiến Vàng Việt Nam rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tìm hiểu cách mà Delta tuyển dụng nhân sự, Tại Kiến Vàng, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

Kiến Vàngxây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch chế độ phúc lợi, đãi ngộ nhân tài. Khuyến khích đóng góp ý kiến, chia sẻ thẳng thắn giữa nhân viên và các cấp, tạo cơ hội công bằng để mọi cá nhân đều có thể phát triển toàn diện. Tìm hiểu cơ hội gia nhập gia đình Kiến Vàng.

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển Hết hạn
1 Giám đốc kinh doanh 1 15/07/2020
2 Tài xế xe tải 50 30/08/2020